✓ 18 års erfaring​​

​Individuelt tilrettelagt træningsforløb

✓ ​Høj faglig kompetence​

Tøv ikke med at kontakte os​

PTSD

​Er du plaget af påtrængende ubehagelige minder/flashbacks, vedvarende tankemylder, oplever du at du begrænser dig selv for at undgå at opleve angst, og er du hele tiden på vagt?

Måske har du også søvnproblemer, vågner op af mareridt, har indre kropslig uro, oplever manglende glæde, udpræget tomhed, eller oplever uforståelige og ukontrollerbare følelser som ked af det hed og vrede.

Du har måske også prøvet andre behandlere, men føler at du ikke kommer videre og at samtaleterapien ikke har haft en dybere effekt. Så er det heldigvis en stor sandsynlighed for at neurofeedback hjælpe dig.

Hvorfor hjælper ikke traditionel psykologbehandling mod PTSD

Efter at man har oplevet traumatiske oplevelser og lever med stærke eftervirkninger i form af voldsomme symptomer, vil man mange gange få det værre ved at tale om de oplevelser der har udløst dem. Man bliver med andre ord retraumatiseret.

Det der nu er sket, er at symptomerne har sat sig fysisk i kroppen og hjernen, og derfor er terapi der retter sig mod oplevelserne, ikke længere nok til at fjerne symptomerne. Kroppens/hjernens alarmcentral der heder Amygdala, er på grund af traumet, blevet overaktiv. Ved PTSD sætter Amydala kroppen i alarmberedskab i enhver situation som vækker associationer til eller minder om de traumatiske oplevelser, inklusiv samtaleterapi. På scanninger kan man også se at Amygdala er blevet større, altså at der er flere neuroner i Amygdala.

Amygdala aktiverer også Hypothalamus, som sender besked til Hypofysen om at udskille stresshormonet Cortico Releasing Factor, som igen påvirker binyrebarken til at udskille Cortisol via Hippocampus for at bremse stressreaktionen fra Amygdala. Under kortvarige stress reaktioner vil den cortisol som binyrebarken udskiller, kunne bremse stressreaktionen. Men ved PTSD er binyrebarken overaktiv og neuroner i Hippocampus bliver mindre følsom for cortisol. Samtidig vil det øgede cortisol udslip skade neuroner i Hippocampus. Dermed vil ikke længere cortisol udskillelsen kunne bremse stressreaktionen. Hippocampus er et centralt område for langtidshukommelsen, og er det området som fremkalder minder om hvordan vi har mestret lignende situationer tidligere, og kommer hermed med muligheder. Skader på dette område, gør at hukommelsen bliver unøjagtig, og at man derfor bliver dårligere til at løse stress situationer. Desuden er Hippocampus et vigtigt område for neurogenesen, og skader forhindrer nye stamceller i at blive dannet, hvilket fører til hjernesvind.

Ved PTSD er også den Prefrontale Cortex underaktiv. Ved længere varig PTSD ses også atrofi (hjernesvind) i dette område. Under normale omstændigheder vil områder i den Prefrontale cortex bremse Amygdala og stressreaktionen.

Specielt den Ventromediale Præfrontale Cortex og den Dorsolaterale Præfrontal Cortex har vist sig fungere dysfunktionelt i forbindelse med PTSD. Disse områder er samlet set involveret i emotionel regulering, bevidst adfærd, hæmning af adfærd, impulsregulering, planlægning, regulering af opmærksomhed, arbejdshukommelse, foretage valg og fortolke emotioner. Disse områder vil normalt validere om hændelsen er så faretruende at der stadig er behov for at opretholde kamp/flygt mekanismerne i kroppen eller om hjernen skal begynde at berolige kroppen og komme med en alternativ handlingsstrategi, hvilket den gør i et samarbejde med Hippocampus.

Den Ventromediale Prefrontale cortex er specielt involveret i regulering af emotioner i det limbiske system, hæmning af negative emotioner, planlægning og foretage valg, og indlæring af nye måder at forholde sig til gamle automatiske frygtreaktioner. Ved PTSD er disse områder dysfunktionelle, hvilket kan gøre det svært at være nærværende og håndtere det limbiske systems reaktion på triggere. Personer med PTSD har også med problemer med at aflære impulsive traumereaktioner som en gang holdt dem i sikkerhed, men som ikke længere er nyttige.

Den Dorslolateral Præfrontale Cortex er involveret i planlægning, kontrollere hvad man skal rette opmærksomheden på, og fastholde informationen i ens sind, mens man arbejder med den. Hvis man oplever traume, kan dette område blive forstyrret, hvilket kan forårsage problemer med opmærksomhed, arbejdshukommelse, planlægning og at foretage valg.

Den Ventrolaterale Præfrontale Cortex er også mange gange dysfunktionel i forbindelse med PTSD. På venstre side i dette område, sidder Broca´s område, som hjælper en med at udtrykke sig selv gennem sproget. Fordi dette område er dysfunktionel hos mange med PTSD, vil man opleve problemer med at sætte ord på tanker og følelser, specielt under flashbacks, siden Broca’s område har tendens til at være offline under disse øjeblikke.

​Den midterste del af Anterior cingulate Cortex er også dysfunktionel i forbindelse med PTSD. Dette område er involveret i at monitorere konflikter. Ellers er området involveret i emotionel opmærksomhed, registrering af fysisk smerte og regulering af autonome funktioner som hjerterytme og blodtryk. Forskning har vist at graden af atrofi i ACC korrelerer med graden af PTSD symptomer.

Nedenfor ses et karakteristisk billede af en hjerne ved kompleks PTSD, som viser dysfunktionel aktivitet i bl.a. Amygdala, Hippocampus, Anterior Cingulate Gyrus, den Mediale Præfrontale Cortex og Brocas område.

​​

Ved en øget aktivitet i Amygdala og dysfunktionel aktivitet i de områder som skal hæmme Amygdala, hæmme impulsiv adfærd styret af angst/flygtmekanismer, berolige ens følelser og fremme adfærd baseret på fornuft og angst, så opstår der en negativ spiral, hvor Amygdala gradvis bliver stærkere og de andre områder gradvis sættes mere ud af kraft. Dermed er det umuligt at reducere symptomer ved hjælp af psykologiske metoder, da alt der giver associationer til de traumatiske hændelser, forstærker angsten.

Neurofeedback til PTSD

Det er derfor Neurofeedback er den eneste relevante metode, til at få kontrol med angsten. Ved neurofeedback træning, træner man hjerneaktiviteten i de dysfunktionelle områder af hjernen, sådan de igen kan bremse angsten og virke selvberoligende, hæmme depressive tanker og emotioner, samt bremse impulsive handlinger fremmet af angst/flygtmekanismerne, og fremme logisk tænkning og fornuft. Ved at placere elektroder over den Dorsolaterale Prefrontale Cortex og den forreste del af den temporale cortex, vil man også nå hjerneaktiviteten fra Amygdala, og kan direkte træne på at bremse aktiviteten i dette område. På den måde vil man kunne mærke at angsten aftager, der kommer ro i kroppen og tilknyttede depression forsvinder.

Nedenfor ses et billede af et brainmap. De små prikker i hvert billede viser standard elektrodeplaceringer, hvor hjerneaktiviteten måles, og som sammenlignes med en database. Billeder 5-8 viser en ekstrem høj aktivitet i theta og alfafrekvenser i den frontale cortex fra 5-9 Hz, vist gennem den røde farve. Af MRI-billederne ovenfor fremgår det at den dysfunktionelle aktivitet stammer fra Medial og Superior Frontal Gyrus, samt venstre side af Inferior Frontal Gyrus. Ud fra disse billeder kan jeg se hvorhen elektroderne skal placeres og hvordan træningsprogrammet skal indstilles.

Læs hvordan en PTSD-klient er blevet hjulpet med neurofeedback/hjernetræning.

Kontakt os for at høre mere om behandlingen

Har du brug for behandling eller rådgivning i forbindelse med PTSD? ​Du kan ringe til os på telefon 27 29 11 12 eller skrive til os på e-mail kontakt@hjernetraening.dk.

Skal vi kontakte dig?

OBS:

Vi foretrækker telefoniske henvendelser, men du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os pr. mail.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

Institut for Hjernetræning

Struergade 12, ST.TH

2630 Høje Taastrup

CVR: 27844626

Kontakt os

Telefon: 27 29 11 12​

E-mail: ​​kontakt@hjernetraening.dk

​​

Facebook ​​