✓ 18 års erfaring​​

​Individuelt tilrettelagt træningsforløb

✓ ​Høj faglig kompetence​

Tøv ikke med at kontakte os​

ADHD/OCD/Autismespektrumforstyrrelser

Neurofeedback/EEG-træning er hjernetræning som bruges til behandling af ADHD og diagnoser som OCD og Autisme-spectrum forstyrrelser. Tilrettelagt Neurofeedback baseret på QEEG-målinger (som Institut for hjernetræning tilbyder), er den mest effektive metode der findes til at træne op og styrke selektiv og vedvarende opmærkomhed, korttids- og arbejdshukommelse, kognition og indlæring og sociale færdigheder. Derudover styrker man hjernens hæmningsmekanismer og reducerer impulsivitet, hyperaktivitet, motorisk uro, tics og affektudbrud.

  • Bedre koncentration
  • Bedre indlæring
  • Bedre sociale færdigheder


Træningsforløbet

Barnet sidder foran en computerskærm med en eller to aktive elektroder på hovedet som måler hjernens elektriske aktivitet. Når barnet er roligt og koncentreret, belønnes det med animationer i bevægelse på skærmen eller en DVD. Bliver barnet derimod uroligt, rastløs, falder i staver og mister koncentrationen, standser animationerne eller skærmen der viser filmen bliver sort. Barnet bliver guidet gennem hele sessionen. For at træningen skal blive så motiverende som muligt, må barnet selv vælge animationerne eller filmen til træningen.

Det er også muligt at medbringe egne dvder som kan bruges som feedback. Gennemsnitlig skal et barn have mellem 30-40 træningssessioner á 1 time, og træne to gange om ugen.

Træningsforløbet tilpasses den enkelte klient på baggrund af en QEEG-måling og samtale med forældrene om hvilke symptomer der er de vigtigste at fokusere på. Gennem en analyse af QEEG-målingen ved hjælp af Loreta-databasen (som omdanner brainmappet til MRI-billeder) finder man forbindelsen mellem de symptomer der ønskes at fokusere på og de relevante elektrodeplaceringer og frekvenser skal hæmmes eller øges. Dermed kan man lave en træningsprotokol som er så præcis som mulig. Ved at sammenligne QEEG-målingerne før og efter træning, får vi også en objektiv dokumentation på fremgang.

Inden man inden for neurofeedback-området benyttede brainmapping/GEEG-målinger benyttede man standard træningsprotokoller (beta-træning og SMR-træning). Hvor beta-træningen blev benyttet til at træne op arousalniveauet, mens SMR-træningen blev benyttet til at træne ned den motoriske arousal. Se nedenfor. Men QEEG-målinger viser at det er meget mere kompliceret, derfor vil disse to måder at træne på variere meget fra person til person og næsten aldrig vil en klassisk træningsprotokol benyttes, uden at der justeres på frekvenser og elektrodeplaceringer.

Nedenfor ses brainmaps af en dreng med OCD før og efter 30 træningssessioner. De første brainmaps viser de absolutte værdier (mængden af hjerne-aktivitet) sammenlignet med en normativ EEG-database. Den grønne farve står for det normale, de blå farver for for lav hjerneaktivitet, mens den gule og røde farve står for for meget hjernaktivitet. Inden træningsforløbet ligger EEGet generelt for lavt, hvilket ses af den blå farve.

Efter 30 træningssessioner ligger EEGet inden for det normale, (den gule og røde aktivitet i panden på første billede kommer af øjenbevægelser og har ikke noget med hjernen at gøre)

De nederste brainmapa viser fordelingen af coherensen. Coherensen viser hvordan de forskellige områder i hjernen kommunikerer. De røde streger betyder for høj coherens og de blå streger betyder for lav coherense. Normalt skal der ikke være hverken røde eller blå streger. Brainmappet inden træningsforløbet er præget af for høj eller for lav coherens. I brainmappet efter træningsforløbet har coherensen normaliseret sig.

De absolutte værdier inden træningsforløbet

De absolutte værdier efter 30 neurofeedback-sessioner

Coherencen inden træningsforløbet

De absolutte værdier efter 30 neurofeedback-sessioner

Hvorfor vælge neurofeedback

I modsætning til medicin som kun behandler symptomerne, stimulerer neurofeedback en naturlig udvikling, styrker de neurale forbindelser i hjernen, skaber nye nerveforbindelser og neurale kredsløb, samt op- og nedregulerer det sympatiske- og parasympatiske nervesystem. Det vil sige at man ved neurofeedback går ind og styrker og regulerer de defekter som ligger til grund for symptomerne. Derfor vil de resultater man opnår med neurofeedback være permanente.​

Forskning og AD/HD

Skal vi kontakte dig?

OBS:

Vi foretrækker telefoniske henvendelser, men du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os pr. mail.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

Institut for Hjernetræning

Struergade 12, ST.TH

2630 Høje Taastrup

CVR: 27844626

Kontakt os

Telefon: 27 29 11 12​

E-mail: ​​kontakt@hjernetraening.dk

​​

Facebook ​​