Velkommen til Institut for Hjernetræning 

Hvad tilbyder Institut for hjernetræning?
Institut for hjernetræning tilbyder tilrettelagt Neurofeedback/EEG-træning på baggrund af QEEG-målinger/brainmaps. Dette er en træningsmetode der er langt mere effektiv end EEG/Neurofeedback-træning der tilbydes uden brainmapping, da de rigtige steder i hjernen og rigtige frekvenser bliver trænet. Kun Institut for hjernetræning og Højderyggens psykologikontor, se www.neuro-feedback.dk bruger tilrettelagt neurofeedback på baggrund af brainmapping i Danmark. Den hjernetræning Institut for hjernetræning benytter er den mest effektive behandlings-metode der findes mod symptomer ved ADHD. Derfor rankerer American Academy of Pediatrics metoden som den mest effektive sidestillet med medicin. Mens mange andre metoder går ud på at lære den enkelte at leve med sin diagnose og symptomer, lære at kompensere og acceptere, har Institut for hjernetræning som filosofi at man i så høj grad som mulig skal træne sig ud af sine symptomer og diagnose, og det kan man netop med QEEG-baseret Neurofeedback. Den træningsmetode Institut for hjernetræning benytter sig af, er så effektiv at mange med diagnoser som ADHD, ADD, Asperger, Infantil Autisme og NLD efter et træningsforløb kan følge normal undervisning, fungere socialt og ikke længere opfylder de kriterier der skal til for at diagnosen skal kunne stilles. Mange klienter har også efterfølgende fået fjernet sin diagnose.

Hvem har gavn af at træne hjernetræning?

Alle der ønsker at få kontrol over ens stress-niveau, søvn, opmærksomhed, koncentration, vilje, følelser og kreativitet. Det er derfor en metode der anvendes bredt, fra elitesportsfolk og erhvervsfolk der ønsker at performe maximalt, til personer med bl.a. nedsat opmærksomhed, koncentration og hukommelse, der ønsker at træne hjernen op til et højere vågenhedsniveau. Neurofeedback er med andre ord fitness-træning for hjernen på samme måde som styrke- og motionstræning er fitness-træning for kroppen.


Institut for hjernetræning tilbyder Neurofeedback/hjernetræning indenfor følgende 6 områder:

  • High performance
  • Stressmanagement
  • PTSD
  • ADHD/Asperger/Autisme/Tourette/OCD
  • Depression
  • Blodprop i hjernen
  • Hjerneskader efter slag i hovedet

 

Brainmapping - læs mere og se resultater

Derudover kan du hos Institut for hjernetræning få foretaget brainmapping /QEEG-målinger. Vi måler EEG-aktiviteten fra 19 elektroder, som sammenlignes med en FDA-godkendt aldersbaseret normativ database. Derefter genererer vi brainmaps som viser fordelingen af hjerneaktiviteten. Ud fra brainmappet får man et objektivt billede af en hjernes funktionelle tilstand, og der er mulighed for at lave en præcis træningsprotokol for den enkelte. Samtidig giver målingerne før og efter et træningsforløb en objektiv dokumentation på forbedring.

Til forside
High Performance
ADHD/OC/Asperger
Stressmanagement
Depression samt High Performance

Institut for Hjernetræning

Jernbanegade 23

4000 Roskilde

 

Telefon: 27 29 11 12

E-mail: kontakt@hjernetraening.dk

Neurofeedback

Læs mere ►

 

Brainmap

Læs mere ►

 

Medieomtale

Læs mere ►